म्याग्दीस्थित शिख–७ र ८ वडामा अवस्थित सुन्दर पर्यटकीय पाउद्वार गाउँ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु