विदाको समयमा अस्ट्रेलियाको ‘बेन एन्ड बेसिन’ पिक् निक स्थलमा क्याम्पिङ गरिरहेका सिड्निका केही नेपालीहरू ।

विदाको समयमा अस्ट्रेलियाको ‘बेन एन्ड बेसिन’ पिक् निक स्थलमा  क्याम्पि1916607_984364011602406_428681036209249864_n 1929855_984363994935741_5362198838015103107_n 10568981_984363974935743_3973885830511269986_nङ गरिरहेका सिड्निका केही नेपालीहरू ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु