परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा किन जाँदैछन् दिल्ली?

gjlgo'Qm pkk|wfg Pjd k//fi6«dGqL sdn yfkf kbef/u|x0f kl5 sd{rf/Lx?nfO{ lgb]{zg lbg'x'Fb} . tl:a/ M gf/fo0fk|;fb Gof}kfg], /f;; .

काठमाडौँ, परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा शनिबार भारत जाने भएका छन् । उनको ओपचारिक भारत भ्रमण हुन लागेको हो ।

भारतले लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दी लगायतका विषयमा कुरा गर्न उनी दिल्लीजान लागेको परराष्ट्र स्रोतले असनेपालन्यूजलाई जानकारी दियो ।

बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापा भारत जाने आधिकारिक जानकारी दिइएको हो ।

भारतीय समकक्षी एवं विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग थापाले नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको तनाव र जानरी नाकाबन्दी बारे कुरा गर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत पठाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु