जीवन दर्शन , विचार र विज्ञान

इश्वरले बनायो मानिस, मानिसले जन्मायो जात ……………..!!!

-भीमसेन सापकोटा, सृस्टिेको प्रारम्भमा मानिसको जात केवल मानिसनै थियो ,काला हुन वा गोरा ,नाक चुच्चा हुन वा थेप्चा,हात्ति आंखे हुन

हरेक श्वासमा हामि खुशि मनाउं

-भीमसेन सापकोटा, उत्सव मनाउन कुनै पर्व र नयां सालको जरूरि पर्दैन । जव प्रत्येक श्वास ईश्वरको कृपा विना फेर्न सकिंदैन भने

विचार विज्ञान-1 हरेक श्वासमा हामि खुशि मनाउं विचार विज्ञान-1 हरेक श्वासमा हामि खुशि मनाउं विचार विज्ञान-1 हरेक श्वासमा हामि खुशि मनाउं

–भीमसेन सापकोटा, उत्सव मनाउन कुनै पर्व र नयां सालको जरूरि पर्दैन । जव प्रत्येक श्वास ईश्वरको कृपा विना फेर्न सकिंदैन