घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था:महिना बितेको सात दिनभित्र घरभाडा नबुझाए,असुरक्षित घर भाडामा लगाए कारवाही

काठमाडौं । घर बहालमा बस्नेले अब महिना सकिएको सात दिनभित्र घरभाडा बुझाउनुपर्ने भएको छ । भदौं १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४को परिच्छेद ९ मा घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार महिना सकिएको सात दिनभित्र घरबहाल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम लिने गरी निश्चित समयका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोमा बहाल दिएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्थामा असुरक्षित घर बाहलमा दिन, लिन नहुने, घर बहालको अवधि, बहालमा लिँदा सम्झौता गर्नु पर्ने लगायका व्यवस्था गरिएको छ । तर २० हजार रुपैयाँसम्मको घर बहालमा लिन दिन बहालमा लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छैन ।

देवानी संहिताको दफा ३९१ मा बाहल बुझाउने तरिका र प्रकृया बारे व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार बहाल बुझाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै तरिका र प्रक्रिया उल्लेख नभएकोमा बहालमा लिने व्यक्तिे प्रत्येक महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र घरधनीलाई बहाल बुझाउनुपर्नेछ । बहाल बुझाउँदा चेक वा नगद बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु