टीकाको दोस्रो दिन आफन्त र मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिँदै

b;}+sf] l6sf / hd/f nufpFb} dw]zL ;d'bfosf jflnsf . clxn] kxf8L ;d'bfox?n] dfq nufpFb} cfPsf] b;}+sf] l6sf / hd/f dw]zdf klg ;femf aGb} uO/x]sf] 5 . tl:a/ M WfgjL/ dxtf], dxf]Q/L . /f;;

काठमाडौं २६ असोज । टीकाको दोस्रो दिन बुधबार पनि आफन्त र मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिँदैछ । मंगलबारको शुभसाइतमा टीका प्रसाद लिन नभ्याइएको ठाउँमा टीका ग्रहण र आर्शीवाद लिन सर्वसाधारणहरु बाटामा हिँडिरहेका भेटिन्छन् ।

कतै कतै टीकाको दिन मात्र आफन्त र मान्यजन कहाँ जाने प्रचलन रहे पनि अधिकांश ठाउँमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म यो क्रम चल्ने छ ।
त्यस्तै दसैं मनाउन उपत्यका छाड्नेहरु फर्कन थालेपछि काठमाडौंमा चहलपहल बढेको छ । त्यस्तै कलकारखाना उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

b;}+sf] l6sf / hd/f nufpFb} dw]zL ;d'bfo . clxn] kxf8L ;d'bfox?n] dfq nufpFb} cfPsf] b;}+sf] l6sf / hd/f dw]zdf klg ;femf aGb} uO/x]sf] 5 . tl:a/ M WfgjL/ dxtf], dxf]Q/L . /f;;

आजै पापांकुशा एकादसीसमेत परेकाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरु व्रत उपासना गरेर मनाउँदैछन् । आजका दिन व्रत उपसना गरे पाप मोक्ष हुने धार्मिक मान्यता छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु