चार राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L ;dIf ;f]daf/ /fi6«klt sfo{no lztnlgjf;df g]kfnsf nflu >Ln+sfsf  /fhb"t  Wellage Swarnatatha Perera n] cf]xbfsf] k|df0fkq k]z u/]kl5  tl:a/ lnb}F . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
काठमाडौँ, १३ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपालका लागि श्रीलङ्का, इक्वेडर, स्लोभानिया र मौरिससका नवनियुक्त राजदूतले आज आआफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा श्रीलङ्काका वेलेज स्वारनलानथ परेरा, इक्वेडरका मेन्तोर प्याट्रिसिया भिलागोमेज मोरिनो, स्लोभानियाका जोजेफ ड्रोफेनिक र मौरिससका जगदीश्वर गोबर्धनले आआफ्नो ओहोदारको प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । उहाँहरुमध्ये परेरा नेपालका लागि आवासीय तथा अरु भारतका लागि आवासीय र नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत छन् ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलगायतको सहभागिता थियो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु