सुनसरीमा बाढीबाट विस्थापित हुने बढ्दै

v'b'gfaf/Lsf] k'n aufof]  emfkfsf] latf{df]8 x'Fb} v'b'gfaf/L hf]8g] ;8s v08df kg{] lal/ª vf]nfdf agfPsf] afF;sf] c:yfoL k'n af9Ln] aufPkl5 cfjthfjtdf ;d:of ePsf] 5 . tl:a/ M ;'/]Gb| e08f/L, -;'?ªuf_emfkf, /f;;

साउन १२ । सुनसरी, सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थानीय खोलामा आएको बाढी मानव बस्तीमा पसेपछि विस्थापित हुने परिवारको सङ्ख्या बढिरहेको सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

यस जिल्लामा बाढीबाट कम्तीमा दुई हजार घरपरिवार डुबानमा परिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरीले दिएको जानकारीमा उल्लेख भएअनुसार मङ्गलबार दिउँसो आएको अविरल वर्षाका कारण सुनसरीका मारिया खोलामा बढेको बाढी कप्तानगन्ज–९ को दिव्य माविमा पस्दा विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध पुगेको छ ।

यसैगरी, प्रकाशपुरको बाहुनी खोला बस्तीतिर पसेपछि वडा नम्बर १ र ७ को पाँच घरपरिवार विस्थापित भई सुरक्षित स्थानमा सर्न बाध्य भएका छन । त्यस्तै, सुनसरी खोलामा बढेको बाढीले बबिया–१ र ६ को ३५ घर पूरै डुबानमा परेका छन् । उनीहरुलाई पनि सुरक्षित स्थानमा जान भनिएको छ ।

यस्तै, सुनसरी डुम्राहा–२ र भोक्राहा–३ जोड्ने सुनसरी खोलाको झोलुङ्गेपुल बगाउने अवस्थामा रहेकाले स्थानीयवासी र प्रहरीको सक्रियतामा बगाउन लागेको स्थानमा तत्काल सुरक्षाको विधि अपनाएर पानीलाई अन्यत्रबाट निकास दिने प्रयास भएको पनि प्रहरीले बताएको छ ।

यसैगरी, इटहरी उपमहानगरपालिका–२६ को अमाहा क्षेत्रमा सेहेरा खोलामा आएको बाढीले २० मिटर लामो सडक बगाएर भत्काई लगेकाले त्यहाँ आवागमनमा असुविधा भएको पाइएको छ । सो क्षेत्रमा थप जोखिम हुन नदिनका लागि प्रहरी चौकी तरहरालाई परिचालन गरिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शिर्षकहरु